A bekerülés feltételei

1. Milyen típusú intézmény a lakóotthon?

 • A lakóotthon szakosított ellátást nyújtó intézmény.
 • 8-12, esetleg 14 pszichiátriai beteget vagy fogyatékos személyt befogadó intézmény, amely az ellátást igénybe vevő részére életkorának, egészségi állapotának és önellátása mértékének megfelelő ellátást biztosít.
 • Az ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, ill. törvényes képviselője kérelmére történik, melyhez mellékelni kell az igénybe vevő szakorvosának, kezelőorvosának szakvéleményét.

2. Ki jogosult lakóotthonban történő elhelyezésre?

 • Betöltötte a 16. életévét, de a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt még nem érte el.
 • Önellátásra legalább részben képes.
 • Elégséges jövedelemmel rendelkezik az új életforma költségeinek viseléséhez.
 • Folyamatos, tartós ápolást, felügyeletet nem igényel.

A Márton lakóotthon ápoló-gondozó célú lakóotthon, amely teljes körű ellátást nyújt az ellátottak részére: lakhatási, étkezési szolgáltatást, ápolást-gondozást, folyamatos felügyeletet, gyógypedagógiai fejlesztést, és mindemellett fejlesztő foglalkoztatásra is van lehetőség az intézményben napi 4-6 órában.

3. Előgondozás célja

 • Tájékozódás az ellátást igénybe vevő szociális életkörülményeiről és egészségi állapotáról, valamint ellátásra való jogosultságának fennállásáról.
 • Annak megállapítása, hogy az intézmény szolgáltatásai megfelelnek-e az ellátást igénybe vevő szükségleteinek és állapotának, vagy az előgondozást végző személy esetleg más ellátási forma igénybevételére tesz javaslatot.
 • Az intézményben élők és dolgozók felkészítése az új igénybe vevő fogadására, az intézménybe történő beilleszkedés zavartalan biztosítása.

4. Előgondozás tartalmi elemei

 • A lakóotthonunkba jelentkező családja az első kapcsolatfelvételt követően megtekintheti a Márton Lakóotthont, Nyúlon.
 • A látottak, és a kölcsönös tájékozódást követően a lakóotthoni ellátást igénylő benyújtja kérelmét, majd a jelentkezőt előgondozásba vesszük.
 • Az előgondozás során igyekszünk felkészíteni a leendő lakót a lakóotthoni életformára. Találkozhat a lakóotthonban élőkkel, megismerkedhet a lakóotthon belső rendjével, a szabályokkal, a napirenddel. Részt vehet a jelentkező a különböző foglakozásokon, programokon.
 • A kérelem benyújtását követően a lakóotthoni ellátást igénybe vevő személy lehetőséget kap arra, hogy a lakóotthonban élők és a lakóotthoni életkörülmények megismerése céljából 30 napot (maximum) bent töltsön az intézményben.
 • Az előgondozást végző személy az előgondozás során tájékoztatja az ellátást igénybe vevőt, illetve törvényes képviselőjét az intézménnyel kötendő megállapodás tartalmáról, valamint a térítési díj várható mértékéről is.
 • A sikeres előgondozást követően kerül sor a lakóotthonba történő felvételhez szükséges szakértői vizsgálatra.

5. Lakóotthoni szolgáltatás igénybevételének feltételei

 • A lakóotthoni ellátás igénybevételéhez szükséges jogosultság fennállása.
 • Az előgondozás tapasztalatainak, a benyújtott orvosi dokumentáció felhasználásával lefolytatott szakértői vizsgálat javaslatának együttes értékelése alapján hozott döntés.
 • A Márton Lakóotthon emelt szintű ellátást nyújtó intézmény. Az ellátás igénybevétele az un. egyszeri belépési díj megfizetését követően kezdődhet el. Ennek összege 2,1 millió Ft.
 • A havi térítési díj összege jelenleg 95 000,-Ft.

 

Vissza Fel