Ellátottak köre

A "Márton Lakóotthon" ellátási formáját tekintve ápoló-gondozó célú lakóotthon, amely 13 fő autista és fogyatékkal élő fiatal számára biztosít folyamatos és tartós gondozást, ápolást, valamint egész napos és éjszakai felügyeletet az ellátást igénybevevő egyéni igényeinek minél szélesebb körű figyelembevételével.

Az alacsony férőhelyszámból adódóan családias jellegű, ami minden korábbi szociális ellátási formához képest nagyobb mértékű odafigyelést, és sokkal személyesebb bánásmódot tesz lehetővé.

Az ellátottak köre teljes egészében az iskolaköteles kort /16 életév/ betöltött, autista és értelmileg sérültek közül kerül ki. Ellátottjaink jelenlegi összetétele mind életkor, mind pedig a mentális állapotukat tekintve heterogén. Lakóink csaknem fele (6 fő) autizmussal élő, Down szindrómás (2 fő), illetve más okból kifolyólag értelmileg sérült felnőtt (5 fő). Átlagos életkoruk: 35 év; a legfiatalabb lakó 25 éves, a legidősebb 52 éves.

Az otthonlakók ellátásáról, kíséréséről és foglalkoztatásáról 8 fős személyzet gondoskodik: az otthonvezetőn kívül 1 fő fejlesztőpedagógus, 2 fő szociális segítő, 2 fő szociális gondozó-ápoló és 1 fő éjszakás nővér és 1 fő szociális szervező. A lakók egészségi állapotát heti rendszerességgel a helyi körzeti orvos felügyeli.

 

Vissza Fel