Alapszolgáltatások

A lakók fizikai ellátása

 • Az emelt szintű lakóotthon korszerű és minőségi lakhatási és életkörülményeket biztosít (akadálymentesített környezet biztosítva).
 • A lakók számára a személyes élettérhez önálló 12-14 m2-es lakrészek állnak rendelkezésre. A foglalkoztatás tere a lakótértől elkülönítve, a tetőtérben került kialakításra.
 • A lakók számára napi ötszöri étkezést biztosítunk, a diétás étkeztetés lehetőségével együtt.
 • Gondoskodunk a lakók számára ruházat, ágynemű és textília biztosításáról, valamint a ruházat tisztításáról és javításáról.

A lakók egészségügyi ellátása
A rendszeres orvosi felügyelet keretében az intézmény gondoskodik a lakó egészségi állapotának folyamatos ellenőrzéséről, számára egészségügyi tanácsadásról, az egészségügyi szűrővizsgálatok elvégzéséről, az orvos által elrendelt vizsgálatok elvégzéséről, valamint az intézmény keretei között megoldható gyógykezeléséről.

A lakók mentálhigiénés ellátása
A lakók mentálhigiénés ellátása a dolgozók által elfogadott Etikai Kódex alapján történik, melynek keretében biztosítjuk:

 • A lakók önrendelkezési képességeinek kiteljesítését.
 • Az egyéni és ugyanakkor egyenlő bánásmódot.
 • Az egyéni és a közösség egészét érintő fejlesztéseket.
 • A konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzését és kezelését, a humánus és hatékony problémakezelést.
 • A szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit.
 • Támogatjuk a lakók családi és társadalmi, valamint intézményen belüli társas kapcsolatainak kialakulását és működését.
 • A hitélet gyakorlásának lehetőségeit és feltételeit (házi kápolna).

A mentálhigiénés ellátás lakóotthonunkban hatékony csapatmunka, amely az intézményvezető, a fejlesztőpedagógus, a szociális segítők és az ápolók azonos értékrenden és elveken alapuló összehangolt munkájával valósul meg.

A lakók foglalkoztatása
A lakók életkorának és egészségi állapotának figyelembe vételével kiemelt hangsúlyt helyezünk a testi-lelki aktivitás fenntartására és megőrzésére. Ebben fontos szerepet játszik lakóink foglalkoztatása, amelynek része nemcsak a fejlesztőpedagógiai munka /egyéni és csoportterápiás foglakozások), hanem a zene és drámapedagógiai foglakozások éppúgy, mint a szociális foglalkoztatás, ill. az aktivitást segítő fizikai tevékenységek is (torna, kirándulás, kerti munka stb.).

Nevelési szolgáltatások
Az autonómia elve alapján a fejlesztés kiemelt területei: az önkiszolgálás, egészséges életmód, háztartási ismeretek, pénzhasználat, mennyiségi ismeretek, manuális képességek, kulturális ismeretek, kommunikáció, közlekedés, hogy ezen ismeretek a birtokában minimálisra csökkenthető legyen függőségük.

Rekreációs szolgáltatások
Lehetőséget biztosítunk az aktivitást segítő fizikai tevékenységekre, amihez udvari, szabadtéri eszközök /kosárlabda, kültéri kondi gépek, gyógybicikli, boxzsák, ping-pong asztal, stb-) állnak rendelkezésre. Heti rendszerességgel tornafoglalkozás a nyúli iskolában, séta és túralehetőség a nyúli dombokon stb.
Az autista és fogyatékkal élő emberek számára a szabadidős kínálat, a különböző sport-, kulturális és más közösségi rendezvényeken való részvétel az integráció egy lehetséges formája. Győr város, valamint Nyúl település is bővelkedik kulturális és szórakozató programokban.

 

Vissza Fel