Működési alapelvek

I. Lényege

1. Alapvetően a szakmai munka irányvonalát meghatározó elvek, amelyek mentén a Márton Lakóotthon működik.
2. Minőségében egyfajta:

 • Útjelző
 • Értékrend
 • Iránymutatás
 • Normarendszer

3. A működési alapelveket a „HÍD A JÖVŐBE” Alapítvány, mint ALAPÍTÓ határozza meg.
4. A működési alapelvek érvényesülése a magas szintű szakmai munka biztosítéka.

II. A működési alapelvek betartása, követése a Márton Lakóotthon minden dolgozójára nézve KÖTELEZŐ érvényű!

III. Alapelvek

1. Társadalmi integráció elősegítésének elve: aktív részvétel, együttműködés az ÉPEK társadalmával lakóink, és - végső soron - rajtuk keresztül a fogyatékkal élők MÁSSÁGÁNAK elfogadtatása érdekében.
2. Lakóink önállósága maximális segítésének, támogatásának elve.
3. Egyenlő bánásmód elve: részrehajlás nélküli, kényeztetést, kivételezést mellőző gondoskodás.
4. Egyedi bánásmód elve: a személyi szükségletek figyelembevételével történő:

 • egyéni odafigyelés,
 • egyéni segítségnyújtás,
 • egyénre szabott ápolás-gondozás és fejlesztés.

5. Egységesség elve: egyöntetű, következetes nevelői magatartás a közösen meghatározott és elfogadott irányelvek alapján a nevelés eredményessége érdekében.
6. Az otthonlakók érdekeinek elsődlegessége: semmi nem lehet fontosabb, mint az értelmileg sérült lakók érdeke! Ezt az elvet támogató, elvárt segítői magatartás:

 • alárendelődés (szolgálat) a fogyatékkal élők ügyének,
 • elkötelezettség a Márton Lakóotthon küldetése mellett,
 • önzetlen, érdek nélküli, segítőkész hozzáállás,
 • szilárd erkölcsi alapon nyugvó, felelősségteljes törődés a sérülttel.

7. Tartalmas, változatos – az épek életvitelét közelítő - életmód biztosításának elve.
8. Töretlen hit abban, hogy lakóink – sérültségük ellenére, egy egész életen át fejleszthetők.

 

Vissza Fel